jezik decks

Search flashcard deck titles and descriptions.
by Ena on Jan 06, 2020
Sastoji se od najčešće korištenih glagola u njemačkom jeziku.