Centralord A-K (moment 2)

Primary tabs

Emilia Bergström's picture

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add Centralord A-K (moment 2) to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

ALLEGORI

ALLEGORI är en berättelse eller en bildframställning vars olika detaljer har en dold innebörd, men som kan tolkas relativt entydigt. METAFOR

APOKRYFER

En APOKRYF är en kristen religiös berättelse som inte är med i den bibliska kanon.

ANATOMISK ATLAS

Anatomisk atlas ger i text och bild en översikt av organens byggnad och beskriver förhållandet mellan olika organ och mellan anatomisk struktur och funktion.

ANATOMISK TEATER

En ANATOMISK TEATER är ett rum som används när man undervisar i anatomi

Front image: 

ARABESK

ARABESK, ett stiliserat växtornament i slingor som är smala och breda som stjälkar och blad. Vanligt i islams arkitektur.

Front image: 

BALDAKIN

Baldakin är en fast arkitektur (som tak + himmel) över en tron eller predikstol.

Front image: 

BASILIKA

En uppbyggnad av halltyp - förebild till många kristna kyrkobyggnader.

Front image: 

BEBÅDELSE (bildmotiv)

Ett motiv av det ögonblick då Gabriel lämnar budskap om Jesus till Maria.

Front image: 

BODEGONES

I spansk stillebenkonst är detta målningar som föreställer köksföremål, dryck eller mat.

Front image: 

CENTRALPERSPEKTIV

En teknik som används för att antyda avstånd i målningar. Den utvecklades av Filippo Brunelleschi på 1400-talet i Italien.

CHIAROSCURO (eller klärobskyr)

Klärobskyr betecknar inom måleriet användningen av ljus och skugga i en målning. Starkt konstaterande färger. (Caravaggio, Rembrandt, Georges de la Tour).

CODEX (aztetisk mening)

Codexerna är böcker skrivna av aztekiska befolkningen innan kolonisationen. Den främsta källan till Aztekisk kultur.

DECORUM

Klasskisk retorik där man menar på vad som är passande. Propert och rätt.

DISSEKTION

Sönderdelning av organism. I konsten framställs oftast människor. I vetenskapligt syfte.

EKORCHÉ/MUSKELMANNEKÄNG

Tex Andreas Versalius teckningar.

Front image: 

ENGELSK TRÄDGÅRD

En parkanläggningsstil som främst användes under 1700-talet. Präglas av lummig grönska och mjuka naturliga former. Brytning mot barocken.

Front image: 

FÊTE GALANTE

"Kärleksfest". En genre inom franskt 1700-talsmåleri. Aristokrati som ägnar sig åt romantiska sysslor i en trädgård.

Front image: 

FETISCH

Knuten till religiösa skulpturer som ska skydda eller som man utövar magi med. Västafrika.

FORMAL TRÄDGÅRD

Fransk trädgårdskonst, uppkom under 1600-talet. Bygger på symmetriska former och att det finns en harmonisk känsla. Andre le Notre.

Front image: 

FRONTON

Fronton är en rektangulär gavel över en portik. Klassicerande arkitektur. Den är ofta dekorativt smyckad

Front image: 

FUSUMA

Japanska skjutdörrar. Kan vara gjorda av papper.

Back image: 

FÖRLORAD FORM

Formen till en staty eller modell som går sönder när man frigör objektet.

GENREMÅLERI

Detta är målningar som avbildar motiv från vardagen.

GRAND TOUR

En resa som aristokratiska män för att avsluta sin utbildning. Populärt mellan 1600 till slutet av 1700.

GRUPPORTRÄTT

En genre inom porträttkonsten med föreställningar om det som förenar gruppen. Finns ofta en hierarki mellan de avbildade.

IWAN

En stor portal med ett spetsigt tunnvalv. Iransk arkitektur.

Back image: 

KAMPANIL

Ett klocktorn som är avskilt från kyrkan.

KATSUOGI

Korta dekorativa stockar på Japansk och shintoarkitektur.

Back image: 

KINESERIER

Keramik eller konst med kinesiska motiv. Vanligt i islamisk keramikkonst.

KOLOSSALORDNING

En klassisk kolonnordning av jättestora kolonner som sträcker sig över flera våningar.

Back image: 

KONSTAKADEMI

Har i uppgift att främja konstens utveckling. Den första startades i Italien 1577.

KROKI

En skissartad teckning efter levande modell. En central roll inom konstutbildningen. Kvinnor fick länge inte vara med under krokilektioner.

KULFISK SKRIFT

Ett formalistiskt slag av arabisk kalligrafi. Används dekorativt.

KÜLLIYE

Ett komplex av byggnader associerade med turkisk arkitektur. Som ett samhälle med en moské i centrum. Osmanska riket.

KUPOL

En arkitektonisk byggnadsdel som ska likna övre delen av en sfär.