otolaryngologia audiometria

Primary tabs

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add otolaryngologia audiometria to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

audiometria tonalna progowa

-subiektywna
-określenie progu słyszenia na drodze powietrznej i kostnej
-słuchawki - badanie progu słyszenia = przewodnictwo powietrzne dla częstotliwości 125,250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
-próg przewodnictwa kostnego dla częstotliwości 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000
-ustalenie wzajemnego stosunku krzywej powietrznej i kostnej
-niedosłuch typu przewodnictwa - rezerwa ślimakowa = odstęp między krzywymi 15-40 dB
-niedosłuch typu odbiorczego - ubytek w obu krzywych

audiometria mowy

*próg słuchowy odpowiada natężeniu dźwięku przy którym prawidłowo rozumianych jest 50 % słów/poleceń
*niedosłuch przewodzeniowy - dobra zrozumiałość mowy przy odpowiednim wzmocnieniu
*niedosłuch ślimakowy odbiorczy - mimo wzmacniania dźwięku spada zrozumiałość mowy

audiometria nadprogowa

-lokalizacja odbiorczego uszkodzenia słuchu = ślimakowego
-test Fowlera
-próba SISI

audiometria impedancyjna

*pomiar odruchów mięśnia strzemiączkowego - tympanogram = wykres podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w funkcji tonu prostego sondy
-obiektywna

emisja otoakustyczna

-mierzalny sygnał akustyczny powstający w uchu wewnętrznym - miniaturowe sondy do przewodu słuch zewn
-otoemisje spontaniczne SOAE
-emisje otoakustyczne wywołane trzaskiem / tonem TEOAE
-emisje otoakustyczne produktu zniekształceń nielinowych DPOAE
-obiektywna
-powszechne badanie przesiewowe słuchu noworodków

audiometria elektrofizjologiczna

-odpowiedzi elektrycznych ERA - rejestrowanie i ocena zjawisk elektrycznych, które powstają po stymulacji ucha bodżcem akustycznym (od receptora do płata skroniowego)
-obiektywne
-elektrokochleografia
-audiometria odpowiedzi pniowych
-audiometria odpowiedzi korowych
-elektrody na szczycie głowy/ czole i za uchem na wyr sutkowatym ucha badanego i ucha przeciwnego

badanie audiometryczne dzieci

*audiometria płodowa - ocena reakcji tętna płodu na bodźce dźwiękowe
*noworodek - odruch uszno-powiekowy, odruch przerwania płaczu i ssania, odwracania oczu i głowy w kier dźwięku, odruch Moro (obejmowania), wybudzenia ze snu, pogłębienia oddechu
-niemowlęta 7-9 mc - badanie reakcji na ciche dźwięki, wybudzanie ze snu, reakcja na instrumenty muzyczne
-audiometria zabawkowa od 3 rż
-audiometria tonalna progowa od 4rż
-> 6 rż metody psychofizyczne
*diagnostyka słuchu zakończona przed 6-8 mc aby zalecić aparat słuchowy w okresie rozwoju mowy 1-3 rż