צורות גיאומטריות של מולקולות

Primary tabs

משחק ללימוד מבנים של מולקולות

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add צורות גיאומטריות של מולקולות to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

?מי אני ומהו שם צורתי הגיאומטרית
יש לי אטום מרכזי, ללא זוגות לא קושרים ואליו קשורים 4 אטומים נוספים.

!טטראדר

Back image: 

?מי אני ומהו שם צורתי הגיאומטרית
לאטום המרכזי שלי, אין זוגות לא קושרים והוא קושר בקשרים כפולים 2 אטומים

!קווי

Back image: 

?מי אני ומהו שם צורתי הגיאומטרית
יש לי אטום מרכזי, עם זוג לא קושר אחד ואליו קשורים 3 אטומים נוספים.

!פירמידה משולשת

Back image: 

?מי אני ומהו שם צורתי הגיאומטרית
יש לי אטום מרכזי, ללא זוגות לא קושרים ואליו קשור אטום אחד נוסף.

!קווי

Back image: 

?מי אני ומהו שם צורתי הגיאומטרית
יש לי אטום מרכזי, עם שני זוגות לא קושרים ואליו קשורים 2 אטומים נוספים.

!זוויתי

Back image: 

?מי אני ומהו שם צורתי הגיאומטרית
יש לי אטום מרכזי, ללא זוגות לא קושרים ואליו קשורים 3 אטומים נוספים.

!משולש מישורי

Back image: 

?מי אני ומהו שם צורתי הגיאומטרית
האטום המרכזי שלי קושר 4, אך למעשה קושר רק 3 אטומים. אין לו זוגות לא קושרים

!משולש מישורי

Back image: